Bästa medlemmar i Svensk-tyska Föreningen!

De Corona-restriktioner, som drabbat oss på senare tid, har gjort att vi i Föreningen har fått ställa in våra planerade arrangemang under våren och sommaren, dvs även utflykten som planerats till den 13 juni. Det är förstås mycket trist, men det har naturligtvis skett i medlemmarnas och medmänniskornas intresse.

Vår avsikt är förstås att så snart som möjligt åter ansluta till ett ordinarie program. Här ingår det årsmöte som fått uppskjutas sedan slutet av mars. Exakt när det kan äga rum är i dagsläget fortfarande oklart, men vi återkommer med ny kallelse så snart förhållandena medger.

Vi har ytterligare ett antal förhoppningsvis intressanta punkter i planeringen, bland dem en musikafton i Beethoven-jubileets anda, en aktuell bokpresentation och kanske att genomföra den utflykt till Ekolsund,
som vi hade planlagt till i juni. Dessutom finns tankar på traditionsenligt inslag vid juletid.

Även för dessa punkter är tidsaspekterna fortfarande osäkra. Det handlar både om att kunna genomföra själva arrangemangen och att beakta medlemmarnas behov av minimerade risker i samband med deltagandet.

När vi funderat på vad man under tiden skulle kunna erbjuda istället har många förslag framkommit, med varierande grad av realism. Kanske skicka ut en bok? Kanske ordna en ”virtuell” tillställning, dit medlemmarna kunde anmäla sig? Eller något annat – med tonvikt på svensk-tyska relationer genom tiderna? Vi har då fått inse att Föreningens resurser och kompetenser att göra något bra i detta sammanhang och i tid före sommarsemestrarna är relativt begränsade.

Men ett förslag har vi nu genomfört, som ett experiment och en nyordning i Föreningens aktiviteter. Styrelseledamöterna har övertalat ordföranden att aktualisera ett föredrag, som han på senare tid hållit i mindre kretsar, med ett porträtt av en av vår tids viktigaste politiker, nämligen Tysklands
förbundskansler Angela Merkel. Hon är ju fortfarande i hög grad aktuell och man har tyckt att det vore intressant att få höra mera om hur hon är som person, om hennes bakgrund och tänkesätt.

Det har, tack vare kunniga personer, visat sig vara möjligt att tekniskt kunna erbjuda en uppdaterad version av detta föredrag: ”ANGELA MERKEL – vem är hon egentligen?”, i en exklusiv version för Föreningens medlemmar. Föredraget kan nås antingen från hemsidan (under ”Aktiviteter”) eller via följande länk: https://svensk-tyskaforeningen.com/uncategorized/anforande-om-angela-merkel/.

I förhoppningen att detta skall vara välkommet och att vi kan få träffas snart igen ber vi att få önska medlemmarna och deras närstående god hälsa, gott humör och en trevlig sommar!

Styrelsen