28-29 januari
Besök på UD, med visning av Regeringens representationslokaler under ciceronskap av ambassadören och författaren Jan Mårtenson. Besöket, som av säkerhets- och kapacitetsskäl fick göras vid två tillfällen med vardera 22 deltagare, följdes av en enkel supé på restaurang Naglo intill UD.

4 mars
Årsmöte i Sällskapets lokaler med drygt 100 personer närvarande. Vid mötet presenterades dels en ny matrikel, dels en av Petra Meyer komponerad ny logotyp för föreningen. Efter förhandlingarna höll
Tysklands ambassadör dr Wolfgang Trautwein ett mycket beaktat föredrag över ämnet ”Deutschland im sozialen Wandel”. Ambassadören och hans hustru Jane deltog också i den efterföljande supén.

9 april
Visning av Spökslottet på Norrtullsgatan, där Stockholms Universitet förvarar en förnämlig konstsamling samt en utställning av Orrefors konstglas. Ca 40 personer kunde delta i konstintendent Nina Weibulls spännande visning, vilken följdes av en måltid på restaurang Rydbergs. .

14 juni
Den traditionella sommarutflykten gick denna gång till slottet Mälsåker vid Stallarholmen i Mälaren. 51 personer gladdes åt en fascinerande visning av detta gamla byggnadsverk, som genomgått många och skiftande öden och nu är remarkabelt inte minst för de tekniska och utbildningsmässiga metoder man använder för att återställa byggnaden. Gemensam måltid på Strandrestaurangen följdes av en stunds fri vandring i det idylliska Mariefred.

15 september
Journalisten och författaren Roger Lundgren höll ett mycket välbesökt och uppskattat föredrag om Prinsessan Sibylla, med anledning av 100-årsminnet av hennes födelse. Arrangemanget, som samlade cirka 100 åhörare, genomfördes i samarbete med Deutscher Damen-Club och ägde rum i Tyska Kyrkans församlingssal.

7 oktober
Till balettföreställningen ”Gustaf III” på Kungl. Operan samlades 63 medlemmar, med ett inledande glas vin och en inspirerande introduktion av chefdramaturgen Staffan Johansson.

29 oktober
En specialvisning i Vin- och Sprithistoriska Museet anordnades under särdeles förfaren ledning. Vinkännaren Mats Janson höll därpå ett särskilt anpassat föredrag över ämnet ”Tyska viner i Sverige”, givetvis följt av vinprovning. 35 personer deltog..

18 november
Samarrangemang med Goethe-Institut på temat ”Varför älskar tyskar ett så kyligt land som Sverige?”, alltså om Sverige-bilden i Tyskland. De två tyska korrespondenterna Tillman Bünz (ARD) och Alexander Budde (NDR), som nyligen gett ut böcker om Sverige och svenskarna, redovisade sina erfarenheter vid en paneldiskussion på tyska, ledd av föreningens ordförande, Leif H Sjöström. Den följdes av många intresserade frågor från de över 100 deltagarna samt en liten mottagning i Goethe-Institutets lokaler.

22 november
Deutsche Gesellschafts 146. Stiftungsfest med festlig middag, tombola och dans (till Olle Eilerstam’s orkester) ägde rum på Operakällaren. I samarrangemanget deltog ca 80 personer, därav knappt hälften från föreningen.

3 december
Föredrag av professor Dick Harrison om ”Den stora tyska invandringen och grundandet av den svenska staten ca 1250-1320” i Myntkabinettets hörsal. Det följdes, efter många intresserade frågor, av en lätt supé på Myntkrogen intill. 68 personer deltog.