De pandemibetingade restriktioner, som påverkat föregående års verksamhet, gällde under verksamhetsåret inte längre och föreningens aktiviteter kunde därmed återgå till normal omfattning. Under året kunde sålunda ett brett program med ett tiotal punkter genomföras, med glädjande stor anslutning.

Torsdagen den 26 januari
Årets första arrangemang blev ett guidat besök på Medeltidsmuseet den 26 januari. Det blev särdeles uppskattat. Guiderna hade förberett sig med många intressanta tyska kopplingar till stadens tidigare historia. Eftersitsen ägde rum på Bagdad Café vid Fredsgatan, i de gamla bankstyrelselokalerna.

Torsdagen den 2 februari
Den 2 februari fick Föreningen disponera ett antal platser vid Goethe-Institutets ”After-Work”-program med resejournalisten Per Anderssons spännande föredrag om ”Nattåg till Berlin”.

Fredagen den 17 mars
Årsmötet ägde rum den 17 mars i Blasieholmens Restaurang. Förhandlingarna följdes av ett uppskattat kåseri av kulturjournalisten och f. Berlin-korrespondenten Gunnar Bolin på temat ”Bibliotekarien i Magdeburg och andra berättelser ur ett långt radioliv.” Sedvanlig enkel supé avslutade kvällen.

Onsdagen den 26 april
Den 26 april gjordes ett länge planerat företagsbesök hos kemiföretaget Bayer, då föreningens medlemmar fick en utförlig presentation av företaget och dess svenska verksamhet, en spännande rundvandring i de (prisbelönta) nya kontorslokalerna samt en angenäm buffetmåltid, med många goda samtal tillsammans och med företagets gästfria representanter.

Fredagen den 19 maj
Den 19 maj ägde årets Vårfest rum på Källhagens Värdshus, som utöver angenäm
samvaro vid sparrismåltiden kunde lyssna till f. utrikesministern och f. vice generalsekreteraren i FN Jan
Eliassons engagerade anförande på temat ”FN, världen och vi – en aktuell betraktelse”. Det följdes av många frågor och goda samtal. Musikunderhållningen sköttes liksom tidigare av elever vid Musikhögskolan, som bl a framförde svenska och tyska vårsånger, också med inslag av allsång.

Lördagen den 10 juni
Årets sommarutflykt gjordes den 10 juni till Grönsöö Slott vid Mälaren och blev mycket givande för klubbens medlemmar, gästfritt mottagna av familjen von Ehrenheim. Efter rundvandring på slott och ägor vankades angenäm måltid i gamla Bränneriet och möjlighet att bekanta sig med godsets produktion av fruktsafter och andra hantverksalster.

Måndagen den 21 augusti
Den 21 augusti var föreningens medlemmar inbjudna till Tyska Ambassaden för en ”Residenzkonzert” med tenoren Florian Voss och hans ackompanjatör.

Onsdagen den 13 september
Den 13 september besöktes det prisbelönta nygamla Spårvägsmuseet i den ”nya” stadsdelen Norra
Djurgårdsstaden. De deltagarna guidades kunnigt och med åtskilliga tyska referenser genom de enorma tidigare gasverkslokalerna. Eftersitsen ägde rum på det närliggande Matcafé Mätarhuset – en ny upplevelse för många.

Måndagen den 16 oktober
Musikjournalisten Måns Tengnér höll den 16 oktober i advokatfirman Eversheds nya, förnämliga lokaler i City en mycket uppskattad föreläsning på temat ”Musikens Leipzig i ljus och mörker”. Deltagarna njöt
utöver av många förnämliga musikinslag också av en angenäm lätt måltid i egen regi.

Fredagen den 8 december
Den 8 december gick årets julkonsert i Tyska Kyrkan av stapeln, med Haga Motettkör under ledning av Michael Dierks, föregången av ett samkväm i Restaurang Kaffegillet vid Stortorget.