19 februari
ordnades på lunchtid en mycket uppskattad visning av det ståtliga Bååthska Palatset på Blasieholmen, nu sedan flera år ägt av Frimurarorden. Häri deltog maximalt medgivet antal, 38 personer. Eftersitsen hölls som en buffetlunch på närbelägna Blasieholmens Restaurang.

18 mars
Årsmötet på Sällskapet lockade denna gång 88 deltagande, vilka lyssnade till den tyske ambassadören Michael Bocks högtidsföredrag (på tyska), föregånget av en liten konsert av  Stockholms Vokalensemble på temat svenska och tyska sånger. Sedvanlig utmärkt middag följdes av samtal i salongerna.

18 april
hölls i Tyska Skolans aula en mycket uppskattad och livfull föreläsning av historieprofessorn Dick Harrison om tyska pirater i Östersjön. Anförandet föregicks av en samling med förfriskningar och tilltugg. Arrangemanget gjordes i samarbete med Tyska Skolan och lockade cirka 125 deltagare, varav 75 från Föreningen och övriga från Tyska Skolans krets av elever,  lärare eller föräldrar. Det blev ett bra exempel på god samverkan med andra tyskrelaterade institutioner i Stockholm.

11 juni
genomfördes Föreningens årliga sommarutflykt, denna gång till Tullgarns slott. 34 medlemmar deltog i dels en utmärkt guidad visning, dels en angenäm vandring i den stora slottsparken och dels i en avrundande sommarlunch i Värdshuset. Hemvägen togs via Trosa, där årets Skärgårdsmarknad just pågick.

12 september
hölls traditionsenligt årets Klubbafton på Segelkronan, då klubbmedlemmen Mikael Westerlind, inför 48 medlemmar, gav ett antal initierade, personliga hågkomster från sin tid som diplomat i Öst- och Västberlin. Livlig diskussion följde.

16 oktober
besökte 28 medlemmar Miele för en informativ och angenäm presentation av detta tyska familjeföretag och dess produkter. VD Kent Oderud informerade och bjöd också på en läcker supé.

21 november
hölls med anledning av 100-hundraårsjubileet av den tysk-svenske dramatikern m m Peter Weiss födelse ett uppskattat föredrag (på tyska) av Matthias Schubert. Det ägde rum i Tyska Församlingens Gemeindehaus, inför 28 medlemmar och avslutades med förtäring och livlig diskussion.

18 december
deltog 64 medlemmar i julkonserten i Tyska Kyrkan, föregången av julkaffe på Grillska Huset, där man också önskade varandra God Jul och Gott Nytt År.