Ordförande Leif Sjöströms anförande om Angela Merkel.