[:sv]

1 februari
gjordes ett mycket uppskattat besök i Riksdagshuset, med ordföranden i det svensk-tyska parlamentarikerförbundet, Leif Jakobsson (s) och hans kollegor Nils Montan (m) och Maria Nilsson (s) som ciceroner. Efter rundvandringen i Riksdagens vackra lokaler och initierade informationer om verksamheten avåts en angenäm måltid i riksdagsrestaurangen ”Mitt i Strömmen”. Anmälningarna från intresserade medlemmar överskred kraftigt möjliga antalet deltagare (50), men de som inte kom med denna gång fick förtur till en ytterligare visning senare under året.

9 mars
hölls årsmötet på Sällskapet, med deltagande av 96 medlemmar. Den svenske Berlin-ambassadören Staffan Carlsson gav efter förhandlingarna en aktuell översikt över de svensk- tyska relationerna i ett Europa-perspektiv, vilket allmänt blev mycket uppskattat.

16 april
genomfördes årets besök på Operan, då 74 medlemmar bevistade den uppmärksammade föreställningen av Lohengrin. Den föregicks av en introduktion av chefdramaturgen Katarina Aronsson i Guldfoajén.

9 juni
skedde den traditionella sommarutflykten, denna gång sjövägen med Blidösundsbolagets fartyg ”Sjöbris” från Strömkajen till Siaröfortet i Stockholms skärgård. Guidat besök och lunch på ön blev ett mycket omtyckt evenemang, med 39 deltagare.

27 september
gjordes ytterligare ett mycket uppskattat besök i Riksdagshuset. Denna gång leddes presentationen av riksdagsledamoten Walburga Habsburg Douglas (m), som också engagerat ett antal kolleger. Supé avåts under livlig diskussion i riksdagspartiernas representationsmatsal av de 47 deltagarna

17 oktober
mottogs föreningens medlemmar i tyske ambassadören Dr. Harald Kindermanns residens på Djurgården till ett gemensamt arrangemang, då den erfarne tyske politikern Dr. Walther Leisler Kiep presenterade sin nyutkomna bok “Bridge Builders”, om bl a hans långa engagemang för de transatlantiska relationerna. Det följdes av en generös buffet för det 60-tal medlemmar som deltog.

22 oktober
lämnade medlemmen Dr. Göran Blomqvist vid en klubbafton ombord i Sjöofficersssällskapets mässfartyg ”Segelkronan” vid Skeppsholmen en uppskattad översikt över den verksamhet, som Riksbankens Jubileumsfond bedriver. Därvid framkom också många intressanta uppgifter om svensk forskningsfinansiering i stort, och inte minst den betydelse stiftelser och näringsliv har för denna. 27 medlemmar deltog.

14 november
medverkade Föreningen i arrangerandet av ett föredrag av Astrid Seeberger i Tyska Skolan på temat ”Wie man sich in Schweden und Deutschland (nicht) versteht…”. Föreningen hade ett 70-tal platser och lämnade i utbyte bidrag till de efterföljande förfriskningarna.

22 november
ordnades en specialvisning på Postmuseet, med inriktning på de mycket gamla och omfattande postala förbindelserna mellan Sverige och Tyskland. 32 medlemmar deltog i programmet med eftersits i Postmuseets restaurang ”Treskillingen”. Ordföranden överlämnade som kombinerad donation och tackgåva en numrerad tavla med en stor version av ett tyskt frimärke, föreställande den svenska postjakten Hiorten, vilket utgivits av tyska posten 1998, samt ett exemplar av den samtidigt utgivna boken om Hiorten.

[:]