Året präglades även för vår förenings del mycket av de inskränkningar som pandemiföreskrifterna lade mot alla större folksamlingar – från 50 till 8 – under större delen av året. Det innebar bl. a. att det väl förberedda årsmötet, som enligt stadgarna skall äga rum före utgången av mars, fick senareläggas till hösten, då det gavs möjlighet att i acceptabla former hålla ett sådant utomhus. En stor del av de programinslag därutöver, som planerats för året, kunde inte heller genomföras som avsett.

Utöver begränsningarna för att samla personer bidrog till detta en naturlig försiktighet bland medlemmarna mot att, i strid mot myndigheternas rekommendationer, lämna sina egna miljöer t ex genom att resa med offentliga kommunikationer. Trots dessa dramatiskt förändrande förutsättningar kunde Föreningen ändå genomföra ett mindre antal arrangemang under året med god anslutning från medlemmarnas sida.
Därutöver utsändes ett antal nyhetsbrev med information till medlemmarna om det aktuella läget, inkl. beslutet att låta 2020 års medlemsavgifter gälla också för 2021.


15 januari
gjorde Föreningen sin markering av 30-årsjubileet av Murens fall genom att bjuda in ett tidsvittne (Zeitzeuge) från Magdeburg och anordna ett föredrag på tyska i Blasieholmens restaurang av prästen och medborgarrättskämpen Renate Höppner. Hon är änka efter f. ministerpresidenten i Sachsen-Anhalt Reinhard Höppner och båda hade framträdande roller i frihetsrörelsen i DDR. Ämnet för föredraget, som samlade 42 medlemmar, löd ”30 Jahre und immer noch nicht erwachsen? Chancen und Grenzen des wiedervereinigten Deutschlands”.


22 maj
ordnades med interna resurser en exklusiv digital föreläsning för Föreningens medlemmar om det aktuella ämnet ”Angela Merkel – vem är hon egentligen?”. Föredraget gjordes av ordföranden Leif H Sjöström och är tillsvidare tillgängligt på Föreningens hemsida. Det tilldrog sig stort intresse, även om det inte visade sig möjligt att ange exakt av hur många.

Efter sommaren
– under vilken också en planerad föreningsutflykt till Ekolsund fick inställas – lättade pålagorna något så att Föreningen kunde hålla sitt troligen första årsmöte någonsin på Skansen, alltså utomhus i samband med en fika och utan gästande talare. 26 september hölls årsmötet utomhus på Solliden. Trots restriktionerna deltog 33 medlemmar för vilka Föreningen stod för Skansen-entrén. Mötet blev trivsamt och uppskattat.

27 oktober

gjorde Sveriges Televisions tidigare Berlinkorrespondent Ingrid Thörnqvist under Corona-anpassade förhållanden i Blasieholms-restaurangen en presentation av sin uppmärksammade nya bok om Berlin-svensken Carl Gustaf Svingels verksamhet under kalla kriget. Boken berörde även H M Drottning Silvias familj och gav de 38 deltagarna många spännande inblickar i den tidens Tyskland.


15 december
gjordes en digital föreläsning av musikjournalisten Måns Tengnér om Beethoven (Nionde symfonin som förebild och vattendelare) tillgänglig exklusivt för Föreningens medlemmar via utskickad länk under knappt fyra veckor. Det var Föreningens markering av det stora Beethoven-jubileet och blev uppskattat av minst 60 medlemmar, som enligt uppgift öppnat länken. Utfallet motsvarade således ett mycket välbesökt kvällsarrangemang och metoden konstaterades därmed vara användbar även för oss.