4 februari
samlades 74 personer i bilföretaget AUDI:s visningslokaler vid Kungsträdgården för en information om företagets Sverige-engagemang, produktpalett och miljöarbete. Presentationen följdes av förfriskningar och samvaro.

7 mars
hölls årsmötet på Sällskapet, med deltagande av 109 medlemmar. Professor Bo Andersson, Uppsala, höll ett mycket uppskattat anförande om ” När mångspråkighet var en självklarhet – Tyskt språk och tysk kultur i 1600-talets Sverige”.

2 maj
besökte 40 medlemmar Kungl. Operan för att avnjuta ”Tannhäuser”, efter deltagande i en allmän introduktion i Guldfoajén..

15 juni
genomfördes Föreningens årliga sommarutflykt, denna gång till Löfstabruk i Uppland. 40 medlemmar deltog i visningen av slottet och övriga anläggningar. Speciell uppskattning rönte den särskilda demonstrationen av den unika och nyligen restaurerade kyrkoorgeln.

15 september
deltog 40 personer i årets Klubbafton på Segelkronan, då medlemmen Aimée Delblanc
kåserade om författarinnan Lotta Lundbergs just utkomna och mycket uppmärksammade bok ”Timme Noll” – tre kvinnoöden, bl.a. i efterkrigstidens Berlin. Ca 40 medlemmar deltog.

30 september
anordnades en särskilt visning för Föreningen av Bonnierska porträttsamlingen på Djurgården, under skicklig guidning. Det maximalt medgivna antalet 40 personer deltog i detta uppskattade arrangemang.

5 november
medverkade Föreningen vid seminariet på Goethe-Institutet i serien ”Dialog om utbildning och framtiden”, med det avslutande temat ”Bildungsfinanzierung”. Föreningen stod för en tillresande tysk medverkandes reskostnader samt bidrag till det avrundande samkvämets kostnader. Ett trettiotal medlemmar deltog, tillika med ca 25 andra intresserade.

5 december
hölls Luciafest, med premiär i ny miljö, nämligen Bryggarsalen i gamla Hamburger-bryggeriets lokaler på Norrtullsgatan. 80 medlemmar och gäster gladdes åt det vackra luciatåget från Täby musikklasser, den lyckade menyn, dansen och den goda samvaron. Hedersgäster var nye tyske ambassadören Mikael Bock och hans hustru Dagmar, som för första gången gästade Föreningen.