Tidigare digitala föredrag

Föredraget ”Som tysk diplomat i Estland”

Föredrag om Marion Gräfin Dönhoff

Föredraget om Joseph Martin Kraus

NYHETSBLAD Nr. 1 2023-01-09

God fortsättning på det nya året önskar vi Er alla och hälsar Er samtidigt varmt välkomna till föreningens vårprogram. Följande aktiviteter är hittills planerade:

Januari: Torsdagen den 26/1 Besök på Medeltidsmuseet.

Mars: Fredagen den 24/3 Årsmöte. Talare: Kulturjournalisten Gunnar Bolin (f.d. Berlin-korrespondent)

April: Onsdagen den 26/4 Företagsbesök på Bayer.

Maj: Fredagen 19/5 Vårfest med sparrismiddag på Källhagens värdshus

Juni: Lördagen 10/6 Traditionsenlig utflykt

Vid intresse för medlemskap maila till info@svensk-tyskaforeningen.com för ansökningsblankett.


Vi hälsar såväl medlemmar som gäster hjärtligt välkomnatill föreningens sammankomster!

Styrelsen

NYHETSBLAD Nr. 2 2022-09-10

Efter upptakten med den fina föreställningen på Confidencen den 19 augusti av J. M. Kraus opera Proserpin vill vi nu hälsa er varmt välkomna till Föreningens övriga aktiviteter under hösten. Följande evenemang är planerade:


Oktober: Tisdagen den 18/10 Klubbafton med Kjell Torbiörn på temat ”Tyskland och Europa – den ovilliga stormaktens roll och ansvar”. Formatet klubbafton innebär att en av Föreningens medlemmar delger sina erfarenheter och tankar från yrkeslivet eller annat intressant område.


November: Tisdagen den 8/11 Leon Weintraub presenterar sin nyutkomna bok Die Versöhnung mit dem Bösen och samtalar med Svante Weyler på temat ”Att arbeta mot antisemitism”. Plats: Tyska Skolan

December: Onsdagen den 14/12 Julkonsert i Tyska kyrkan med manskören Sångsällskapet. Läs mer om ovan nämnda arrangemang i respektive inbjudan som skickas efter hand.


*******

Vi hälsar såväl medlemmar som gäster hjärtligt välkomna till Föreningens sammankomster!

Styrelsen

Föredraget om Joseph Martin Kraus

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

NYHETSBLAD Nr. 1, 2022-02-20

Kära medlemmar,
nu när restriktionerna har släppts vågar vi återgå till den aktivitet som vi brukar bedriva och hoppas det även fortsättningsvis kommer att vara möjligt. Vi hoppas också att ni mår bra och hälsar er varmt välkomna till föreningens vårprogram.

Som meddelades via e-post var vi tvungna att ställa in årsmötet, vilket var planerat till den 25 februari. Allaund erlag för årsmötet är dock iordningställda i god tid och medlemmarna delges härmed verksamhetsberättelsen för 2021; övriga handlingar utges i anslutning till själva mötet, vilket är planerat hållas den 13 maj (se nedan).

Mars: Omkring 20/3 Digitalt föredrag av Måns Tengnér om kompositören Joseph Martin Kraus, ”den (nästan) svenske Mozart”, som under sitt korta liv (1756-1792) hann göra avtryck med sin musik bland annat i Mannheim, Göttingen och under sina år i det gustavianska Stockholm. Föredraget är exklusivt framtagen för Föreningen. Se länken på hemsidan.

April: Tisdagen den 12/4 Besök i Timmermansordens hus


Maj: Fredagen den 13/5 Vårfest med sparrismiddag på Källhagens värdshus. Inledningsvis ska årsmötet äga rum och festföredraget hållas av EU:s Sverige-ambassadör Christian Danielsson.

Juni: Lördagen den 11/6 Utflykt till Örbyhus Slott och Österby Bruk i Norra Uppland.


*****

Vi hälsar såväl medlemmar som gäster hjärtligt välkomna till föreningens sammankomster!

NYHETSBLAD Nr. 3 2021-11-10

Kära medlemmar!

Det går lite fram och tillbaka med förutsättningarna för fysiska inslag i programmet framöver och vi har naturligtvis att med stor försiktighet hålla oss till de anvisningar som ges från myndighetshåll. Även om sommarens och höstens arrangemang gått mycket bra, är det svårt att redan nu ge en definitiv bild av planeringen för nästa år.

För den närmaste tiden står dock följande punkter på programmet, till vilka vi inbjuder våra medlemmar
och gäster:

November: Tisdagen den 23/11 Föredrag om Marion Gräfin Dönhoff. Inbjudan har redan skickats ut i slutet av september! (Ytterligare anmälningar kan göras fram till 17 november.)


December: Fredagen den 3/12 Bokpresentation av antologin Was denkt das Denkmal? i samarbete med Goethe Institutet, med utgivaren Tanja Schult och illustratören Patrick Nilsson.

Eftersom vi inte kommer att ordna någon sammankomst med julkonsert i år vill vi i stället hänvisa er till ett par konserter i Tyska Kyrkan, vilka vi varmt rekommenderar er att besöka på egen hand.

  • Lördagen den 11/12, kl. 16.00- Jubileumskonsert Haga Motettkör, inträde 100 kr
  • Onsdagen den 15/12, kl. 12.00-12.45 Lunchkonsert Kungl. Musikhögskolans, fritt inträde
  • Tisdagen den 21/12, kl.19.00 Quempas, Julkonsert, fritt inträde

2022
Januari: Torsdagen den 20/1 Besök på Prins Eugens Waldemarsudde med visning avutställningen Ett eget rum


Februari: Fredagen den 25/2 Årsmöte i Sällskapets lokaler Chefen för EU:s representation i Sverige, ambassadör Christian Danielsson, håller festföredraget.


Redan nu önskar vi alla medlemmar allt gott och god hälsa inför den kommande jul- och nyårshelgen.

Styrelsen

Föredrag om Marion Gräfin Dönhoff

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

NYHETSBLAD Nr. 2, 2021-06-12

Kära medlemmar!


Liksom i många andra föreningar skulle vi förstås väldigt gärna velat samlas fysiskt en eller annan gång i denna sköna årstid. Nu har det tyvärr ännu inte varit möjligt. Dels har vissa lättnader i kontaktrestriktionerna annonserats först helt nyligen, dels har vi i styrelsen varit osäkra på huruvida medlemmarna redan är beredda att samlas i större grupp, inom- eller utomhus.

Planerna att genomföra det uppskjutna årsmötet före sommarferierna har alltså fått anstå ytterligare. Nu har vi dock siktat in oss på en ny tidpunkt: lördagen den 11 september kl 14. Tanken är att liksom i fjol förlägga mötet till Skansen, denna gång i första hand dock till Schweizeriet strax innanför Skansens huvudingång. Där finns möjligheter att samlas såväl utomhus (i nödfall under parasoller) som inomhus.

Vi ber alltså medlemmarna notera detta datum, med förutsättningen att myndigheterna inte utfärdar nya anvisningar, som förhindrar ett möte. Slutligt beslut och besked från vår sida kommer att lämnas i samband med en kallelse i mitten av augusti.


I mellantiden kan vi erbjuda ett intressant föredrag av en av våra nytillkomna, unga medlemmar: Clemens Hellemeier, elev i Tyska Skolan Stockholm på 90-talet och f.n. verksam som diplomat vid Tyska ambassaden i Lima, berättar om sina erfarenheter på sin tidigare post i Estland. Presentationen nås på följande länk: https://svensk-tyskaforeningen.com/uncategorized/foredraget-som-tysk-diplomat-i-estland/ eller direkt via vår hemsida.

Dessutom vill vi informera våra medlemmar om den nyutkomna boken Det där tyska av Ylva Herholz. Utgående från sin egen biografi förmedlar Herholz en tidsresa mellan Tyskland och Sverige. (Några av er kanske minns dramatiseringen av hennes bok I Glömskans Land och teaterföreställningen vi besökte 2019.) Med rabattkoden ”Herholz” erbjuder Carlsson Bokförlaget själva boken inkl. frakt för 220 kr; rabattkoden gäller på förlagets hemsida .

Om de vidare planerna för hösten – där förslagen är många – ber vi att få återkomma.

Härmed önskas ni alla återigen en god hälsa, en härlig sommar och en Glad Midsommar!

Styrelsen

Föredraget ”Som tysk diplomat i Estland”

Föredraget ”Som tysk diplomat i Estland” av Clemes Hellemeier.

NYHETSBLAD Nr. 1, 2021-03-25

Kära medlemmar,

även om vi alla hade hoppats något annat tycks det dröja tills de besvärliga Corona-restriktionerna kan lättas. Det innebär också att det är svårt för oss i Föreningen att komma vidare i den planering vi hade för denna termin. Det är i sin tur sorgligt för alla som gärna hade velat komma samman till angenäma träffar i Föreningens regi. Men vi hoppas nu alla att det snart skall bli möjligt att återgå till den aktivitet som Föreningen bedrivit i så många år.

Närmast aktuellt hade varit vårt årsmöte, vilket vi enligt stadgarna skulle ha hållit före mars månads utgång. Det blir nu inte möjligt utan måste, liksom förra året, skjutas upp till ett senare tillfälle; i bästa fall före sommaren, annars återigen troligen i september. Tankar finns redan om hur en trevlig träff kan ordnas, efter de goda erfarenheterna av att ses utomhus på Skansen i fjol. Om detta kommer styrelsen att återkomma så snart förutsättningarna för en riskfri och angenäm träff kan överblickas.

Alla underlag för årsmötet är emellertid iordningställda i god tid och medlemmarna delges härmed verksamhetsberättelsen för 2020; övriga handlingar utges i anslutning till själva mötet.

Därutöver inbjuds medlemmarna nu att lyssna till ett särskilt för oss färdigställt föredrag av Dagens Nyheters tidigare korrespondent i Berlin, Lina Lund. Hon har på vår förfrågan ställt sig positiv till att berätta om ”Det unga Tyskland”, ett bokstavligen mycket aktuellt ämne, som hon som ung och välinformerad journalist under flera år i Berlin är synnerligen lämpad att belysa. Hon kommer bl a att berätta om hur den unga generationen ser på dagens Tyskland och varför Berlin lockar så många ungdomar. Hon kommer också att beröra ”supervalåret”, pandemihanteringen och Fridays for Future-generationens krav. Alltså en högintressant och mycket aktuell presentation att ta del av!

Föredraget kommer att vara tillgängligt omkring den 10 april, och kan nås på länken https://svensk-tyskaforeningen.com/uncategorized/foredraget-det-unga-tyskland/ eller via vår hemsida.


Härmed önskas ni alla en god hälsa, en fin vår och – naturligtvis – en Glad Påsk!

Styrelsen

« Äldre inlägg