2 februari
gjordes ett mycket uppskattat besök på Kungliga Biblioteket, med 41 deltagare, vilket var maximalt möjligt antal. Föredrag hölls om bl a hanteringen av handskrifter och ett antal intressanta exempel på tysk-svensk korrespondens visades. Eftersitsen på närbelägna Bishop’s Arms blev mycket omtyckt.

20 mars
hölls årsmötet på Sällskapet med deltagande av 82 medlemmar. Årets högtidsanförande hölls av skådespelerskan Marika Lagercrantz och handlade om hennes hågkomster från tiden som kulturråd vid ambassaden i Berlin. Anförandet var mycket uppskattat och följdes av en livlig frågestund.

27 april
samlades 43 medlemmar till ett bildspel om konst i Tyska Kyrkan med föredrag och orgelspel av Michael Dierks. Föreningen lämnade en donation på 5 000 SEK till fonden för restaurering av den gamla Åkerman-orgeln.

28 maj
ordnades en specialvisning av den uppmärksammade utställningen på Waldemarsudde med den tyske konstnären Emil Noldes verk. Museichefen Karin Sidén gjorde en personlig och engagerad presentation för de 32 medlemmar som visningen maximerats till.

14 juni
genomfördes Föreningens årliga sommarutflykt, denna gång till Strömsholms slott. 35 medlemmar deltog i visningen av slottet, slottsboden och övriga anläggningar med anknytning till den hästuppfödning och kavalleriutbildning som länge förekommit vid detta gamla karolinska gods, uppfört 1715 av den tyskfödda änkedrottningen Hedvig Eleonora.

31 augusti
hölls traditionsenligt årets Klubbafton på Segelkronan, då 44 personer med stort intresse lyssnade till medlemmen Astrid Seeberger, som talade om sin nya bok ”Nästa år i Berlin”.

13 oktober
besökte 51 medlemmar Kungl. Operan för att uppleva föreställningen av ”Rosenkavaljeren” med tillhörande introduktion och förfriskningar i Guldfoajén.

5 november
medverkade Föreningen vid seminariet på Goethe-Institutet med anledning av 25-årsminnet av Murens fall och ett podiumsamtal på temat ”Welche Rolle spielen die DDR, Wende und Wiedervereinigung in der deutschen Gegenwartsliteratur?”. 35 medlemmar deltog bland gästerna i den fullsatta lokalen och Föreningen lämnade ett finansiellt stöd till evenemangets genomförande.

15 december
deltog 61 medlemmar i julkonserten i Tyska Kyrkan och den föregående supén på restaurang ”Under Kastanjen” på Kindstugatan i Gamla Stan, där man också önskade varandra God Jul och Gott Nytt År.