18 januari 
b
esöktes Thielska Galleriet, med en uppskattad guidad visning av utställningen över Helga Henschen, följd av supé i museets intima restaurang. Maximalt medgivna antalet deltagare var 25 personer.

23 februari
hölls årsmötet traditionsenligt i Sällskapets lokaler vid Arsenalsgatan, varvid 83 medlemmar deltog. Det mycket uppskattade högtidsanförandet hölls – delvis på svenska – av tyske ambassadören Dr. Hans-Jürgen Heimsoeth och följdes av en frågestund.


16 april
gästades föreningen av den i Berlin verkande svenska journalisten och författaren Lotta Lundberg,   som livfullt kåserade över ämnet ”Hur Tyskland förändrat min syn på Sverige”. 57 medlemmar och gäster kom till Blasieholmens restaurang, där även en enklare supé intogs efter föredraget.

25 maj
hölls på Grand Hotell i Saltsjöbaden årets vårfest,  medsärskilt anordnad vinprovning,  under ledning av tillreste vinmakaren Stefan Huschle från det badiska vingodset ”Freiherr von und zu Franckenstein”. Sju förnämliga viner presenterades, vart och ett till en av Grand Hotells eminente kökschef särskilt komponerad smårätt.  I detta mycket uppskattade arrangemang deltog, i vackert försommarväder, 45 personer. Några gjorde också bruk av möjligheten att till förmånliga villkor stanna kvar på Grand Hotell över veckoslutet.

9 juni
genomfördes årets sommarutflykt, denna gång till det nära Sigtuna belägna Wenngarns slott, med anor från 1200-talet och flera tyska kopplingar. Många sevärdheter, bland dem det förnämliga gamla kapellet, visades av skickliga guider. Efter visningen vankades gedigen lunch i det angränsande ”Stallet” – allt mycket uppskattat av de cirka 30 deltagarna.

13 september
hölls årets klubbafton på Blasieholmens restaurang. 32 medlemmar lyssnade till bok-presentationer av medlemmen Horst Böhnke (Livet går vidare) och den gästande författaren Daphne Springhorn (Stockholmsantologi), följt av sedvanlig enkel supé.

11 oktober
ordnades en specialvisning på Waldemarsudde av den unika utställningen om ”Künstlerkolonie Worpswede”, med sakkunnig guidning. 34 förtjusta medlemmar utgjorde den medgivna besöksgruppen.

6 november
deltog ett tjugotal medlemmar i den av Föreningen understödda konserten i Tyska skolan, där Schuberts sångcykel Die Winterreise framfördes av Ivonne Fuchs (mezzosopran) och Anna Christenson (piano). 

22 november
inbjöds till visning av den gamla Reaktorhallen, tillhörande Kungl. Tekniska Högskolan, med initierat föredrag av Leif Handberg om den kärntekniska verksamhet som bedrivits där. Det blev också en demonstration av den stora biograforgel, märke Wurlitzer, som numera installerats där. 49 personer deltog i detta bokstavligen spännande arrangemang.

18 december
deltog 25 medlemmar vid den sedvanliga julkonserten i Tyska Kyrkan, föregången av en samling med ”jultallrik” på Grillska Huset, där man också önskade varandra God Jul och Gott Nytt År.