4 februari
välkomnade dokumentärfilmaren Anders Hanser vid en särskild kvällsföreställning i hans egen ”kulturbiograf” 40 medlemmar att se två av hans filmer, med introduktion: ”Stockholmarn” och ”Drömmen om Serengeti” om den tyske zoologen Bernard Grzimek.

8 mars
hölls årsmötet på Sällskapet, med deltagande av drygt 100 medlemmar. Tysklands ambassadör Harald Kindermann höll efter förhandlingarna en mycket uppskattad, personligt präglad och initierad betraktelse inför de förestående nyvalen i Tyskland över ämnet ”Deutschland im Wahljahr”.

27 april
anordnades en stadsvandring i Gamla Stan på temat ”Stockholms tyska historia”, under sakkunnig ledning av guiderna Alexa von Blücher-Törnblom och Eva Palmqvist. 50 medlemmar deltog i en fascinerande presentation, som avslutades med gemensam lunch på Kaffegillet.

Med anledning av de resurskrävande förberedelserna för jubileumsfirandet i september anordnades
detta år ingen gemensam sommarutflykt.

28 september
genomfördes den stora jubileumsfesten på Hasselbacken, med cirka 270 deltagare och HM Konungen och Föreningens beskyddarinna HM Drottningen som hedersgäster. Också ett glädjande stort antal övriga gäster från kultur- och näringsliv deltog. I programmet ingick musikinslag av Adolf Fredriks ungdomskör och Bellman-duon ”Hennes och Mowitz” samt festföredrag av Europa-experten redaktör Rolf Gustafsson över ämnet ”Sverige, Tyskland och Europa”. Hälsningsord från Tysklands förbundspresident Joachim Gauck framfördes av tyske ambassadören Harald Kindermann. Högtidsanförandet hölls av Föreningens ordförande och tacktalet av H M Drottning Silvia. Efter måltiden bjöds till dans i Spegelsalen till Anders Asps kvintett.

I anslutning till festen utdelades festskriften ”Svenskt + tyskt – tänkt och tyckt vid ett jubileum” till de närvarande. Den utsändes också till övriga föreningsmedlemmar samt ett stort antal organisationer, institutioner, företag, media och personer med intresse för svensk-tyska relationer. Skriften mötte genomgående mycket positiva kommentarer och den via donationer finansierade upplagan om 1 000 ex är i stort redan fördelad.

22 oktober
gav f. ordföranden dr. S Gunnar Edlund en mycket uppskattad exposé på temat ”Några inslag i Föreningens tidigare historia” vid en klubbafton ombord i MS Segelkronan vid Skeppsholmen. Även detta inslag i jubileumsfirandet möttes av stor uppskattning av de 48 medlemmar som deltog.

18 november
var det, på begäran och med hänsyn till det stora intresse det tidigare besöket visats, åter dags för ett besök i Anders Hansers ”kulturbiograf” för 40 medlemmar, vilket är vad lokalen rymmer. Temat denna gång var ”Äventyr på riktigt”, en unik och utförlig dokumentär om upptäcktsresanden Sven Hedin.

14 december
deltog 33 medlemmar i en adventskonsert av Stockholms Vokalensemble i Tyska Kyrkan, följd av kaffeträff i närbelägna Mäster-Olofsgården.