Verksamheten kom även under 2022 att delvis präglas av de restriktioner för allmänna sammankomster som av pandemiskäl gällde för samhället i stort. Trots detta kunde dock ett tiotal arrangemang genomföras, i olika former och med god anslutning. Sammantaget får året därför ändå betraktas som framgångsrikt. – Årets första planerade arrangemang, en specialvisning av utställningen ”Ett eget rum” på Waldemarsudde den 18 januari fick dock inställas med kort varsel från arrangörernas sida.

Söndagen den 20 mars
Den 20 mars delgavs medlemmarna via ZOOM ett drygt timslångt föredrag om den tysk-svenske kompositören Joseph Martin Kraus, betitlat Den /nästan/ svenske Mozart, med många musikaliska illustrationer, vilket musikjournalisten Måns Tengnér sammanställt särskilt för föreningen. Det fanns tillgängligt via hemsidan till mitten av maj och blev mycket uppskattad.

Tisdagen den 12 april
Ett länge planerat studiebesök vid Timmermansordens ståtliga lokaler i centrala Stockholm kunde genomföras den 12 april, i två grupper. Efter den eminent guidade visningen följde angenäm eftersits på Brunkebergs bistro i närheten.

Fredagen den 13 maj
Den 13 maj genomfördes en vår- och sparrisfest, föregången av det årsmöte, som av pandemiskäl fått uppskjutas från mars. Festen ägde rum på Källhagens värdshus. Hedersgäster var det tyska ambassadörsparet Beinhoff/Bertele och EU:s Sverige-ambassadör Christian Danielsson med maka Veronica (f. Wandt). Christian D. höll ett mycket uppskattat anförande på temat EU och Sverige – visioner och verklighet och två elever från Kungl. Musikhögskolan stod för den musikaliska underhållningen.

Lördagen den 11 juni
Årets sommarutflykt ägde rum den 11 juni och gick till Örbyhus Slott och Österby Bruk i Norra Uppland i vackert sommarväder.

Fredagen den 19 augusti
Under Opera- och Musikfestivalen på Confidencen den 19 augusti fick föreningen se den mycket uppmärksammade föreställningen av J. M. Kraus’ opera Proserpin. Dirigenten och konstnärlige ledaren Olof Boman höll en initierad introduktion i Confidencen-rummet för föreningen och förfriskningar serverades.

Tisdagen den 18 oktober
Vid en klubbafton den 18 oktober talade medlemmen och tidigare kanslichefen vid Europarådet Kjell Torbiörn över ämnet Tyskland och Europa – den motvilliga stormaktens roll och ansvar. Han redovisade också sina erfarenheter att arbeta som svensk på hög nivå i Europa-administrationen. Sedvanlig enkel supé serverades i Blasieholmens restaurangs lokaler.

Måndagen den 24 oktober
Den 24 oktober hade Tyska Ambassaden inbjudit ett antal medlemmar att i Residenset åhöra en konsert av Berliner Mädchenchor.

Tisdagen den 8 november
På temat ”Att arbeta mot antisemitism ” anordnades den 8 november, till åminnelse av den s k Rikskristallnattens fasor och förfärliga konsekvenser, ett estradsamtal i Tyska Skolans lokaler mellan den 96-årige ”överlevaren” Leon Weintraub och förlagschefen Svante Weyler, på basis av Weintraubs nyligen utkomna bok Die Versöhnung mit dem Bösen. En lång och engagerad frågestund följde, varpå man samlades i skolans kantin för en ”Imbiss” och fortsatta samtal samt boksignering.

Onsdagen den 14 december
Årets julkonsert i Tyska Kyrkan ägde rum den 14 december, med framträdande av manskören Sång sällskapet De Svenske, föregången av ett samkväm med utbyte av jul-och nyårshälsningar i Grillska Husets café.