4 februari
gjordes ett uppskattat studiebesök hos svenska Bosch AB i Kista. Nära 50 personer deltog i det mycket välordnade, engagerade och intresseväckande arrangemanget, som leddes av direktören och förenings- medlemmen Holger Hellmich; det avrundades med en generös supé i företagets lokaler.

18 mars
hölls det av 110 personer särdeles välbesökta årsmötet i Sällskapets lokaler. Efter förhandlingarna talade Tysklands ambassadör Dr. Joachim Rücker med tonvikt på historiska och aktuella aspekter i de politiska, kulturella och ekonomiska relationerna mellan Sverige och Tyskland i ett dynamiskt Europa. Hans framställning innehöll många intressanta vinklingar och projektioner om förbindelserna, vilket gav upphov till en livlig diskussion.

2 april
talade professorn vid Försvarshögskolan Lars Ericson-Wolke engagerat och initierat över ämnet ”Stockholms tyska historia” inför drygt 60 personer i Myntkabinettets hörsal. Som avrundning på ett mycket uppskattat arrangemang intogs en supé i den intilliggande Myntkrogen.

2 juni
hölls ett mycket välbesökt översättarsymposium i samarbete med Goethe-institutet, med deltagande i panelen av dels nobelpristagaren Hertha Müllers svenska översättare Karin Löfdahl, dels den renommerade Verena Reichel, som översatt ett stort antal av de mest kända svenska författarna till tyska. Under ledning av föreningens ordförande samtalade de om översättandets konst och villkor, vilket följdes av en livlig debatt bland de mer än 100 åhörarna.

12 juni
gjordes den traditionella sommarutflykten, denna gång till Svartsjö Slott på Ekerö med anor från Vasatiden, och med en spännande historia som fängelse i modern tid. Ett drygt 40-tal personer deltog. De fick också erfara hur, efter en nästan total inre förstörelse, restaureringen av en sådan anläggning kan ske utan gigantiska kostnader. Lantlig lunch intogs på närbelägna gästgiveriet ”Fincan”.

17 september
genomfördes ett dubbelarrangemang: först visades Musikhistoriska Museets samlingar av ett antal duktiga och engagerade guider, därpå samlades över 70 personer till supé i Armémuseums intilliggande restaurang ”Borggården” och ett anslutande samtal med den i både Sverige och Tyskland mycket uppmärksammade musikern Nils Landgren. Han berättade initierat och sympatiskt om skillnaderna för en utövande konstnär mellan de båda länderna och spelade också ett antal medryckande stycken impromptu på sin röda trombon.

29 september
ägde det traditionella besöket på Operan rum, då 68 medlemmar bevistade en fängslande föreställning av ”Elektra”. Den föregicks av en som vanligt utmärkt introduktion av chefdramaturgen Stefan Johansson

17-20 oktober
ordnades en särskild föreningsresa till Hamburg under ledning av tidigare generalkonsuln där, Leif H Sjöström, och föreningens vice sekreterare Helga Åhgren. Opera och musikal, visning av Rådhuset, hamn- och kanaltur, besök på det nya Internationella Maritima Museet och flera angenäma måltider ingick i det mycket uppskattade programmet. 19 personer deltog.

20 november
höll Deutsche Gesellschaft sin traditionella Stiftungsfest i Sjöfartshusets stämningsfulla lokaler. Bland de ca 80 gäster deltog 40 personer från vår Förening i det gemensamma arrangemanget. Anders Asps trio stod för dansmusiken.

12 december
klingade året ut med en stämningsfull adventskonsert i Tyska Kyrkan, följd av adventskaffe i egen regi i Gemeindeheim. Cirka 60 personer deltog.