Svensk-tyska föreningens ordförande tilldelades, i samband med nationaldagen 6 juni 2022, av H M Konungen den kungliga medaljen 12:e storleken i högblått band och med tillhörande diplom, vilket överlämnades av H M Drottning Silvia vid en ceremoni på Kungl Slottet.

Motiveringen löd till ”F.d. Generaldirektör, ambassadör Leif H. Sjöström – för framstående insatser inom svensk statsförvaltning och främjande av svensk-tyska förbindelser”.

Vi tolkar gärna motiveringen såsom innefattande även ett erkännande för mångårigt arbete inom Svensk-tyska föreningen.