24 februari
deltog 52 personer i ett mycket uppskattat studiebesök på Sjöhistoriska Museet, där museichefen Hans-Lennart Ohlsson generöst välkomnade Föreningen till visningen av museets fascinerande samlingar. Särskild vikt lades här vid de många kopplingar till Tyskland, som inte minst Östersjö-trafiken – inklusive piratverksamhet – genom åren bestått med. Som tack för arrangemanget överlämnade Föreningen en tysk flagga, införskaffad från Hamburg, vilken museiledningen hade önskat sig. Supé intogs i museets trevliga restaurang ”Bistro Östbergs hörna”.

25 mars
hölls årsmötet i Sällskapets lokaler. Efter förhandlingarna talade direktören och f. chefen för Vattenfall-
koncernen Lars G. Josefsson om aktuella energifrågor i ett svenskt-tyskt perspektiv. Det följdes av en livlig diskussion samt sedvanligt angenäm supé och samtal i de vackra lokalerna. 79 medlemmar deltog.

12 juni
gjordes den traditionella sommarutflykten, denna gång till den av Nordiska Museet förvaltade Julita gård, nära Katrineholm. Några timmars fascinerande rundvandring, i strålande väder och med särdeles kunniga guider, i de vackra byggnaderna och i den storslagna trädgården föregicks av en delikat måltid i den angränsande högklassiga restaurangen. 43 deltagare gladdes åt denna spännande dag i förnämlig svensk kulturmiljö.

13 september
Vid ett särskilt ordnat besök på Moderna Museet fick 43 av våra medlemmar lyssna till museichefen Daniel Birnbaum, när han engagerat och medryckande introducerade museets samlingar med särskild tonvikt på relationerna med Tyskland. Supé följde i Restaurant Hjerta, också belägen på Skeppsholmen.

13 oktober
ordnades en specialvisning av Sveriges Radios förnämliga konsertlokal Berwaldhallen, inklusive både
konsert och supé. Vid den senare fick 47 medlemmar lyssna till Erik Juhlins roande och initierade
presentation med många anekdoter kring såväl svenska som tyska och andra artister.

21 november
hölls åter en s.k. Klubbafton, denna gång ombord på M/S Segelkronan, som är Sjöofficerssällskapets ”mäss” och restaurang vid kaj på Skeppsholmen. Denna form syftar till att relativt informellt samla föreningsmedlemmar i angenäm miljö och lyssna på något intressant bidrag, gärna från någon i de egna leden. Denna kväll berättade professorn vid Mälardalens högskola Sture Packalén om tysk litteratur efter 1989, vilket var mycket uppskattat och föranledde en engagerad diskussion. Evenemanget lockade 48 medlemmar, vilka fyllde samtliga platser ombord.

9 december
hölls så den traditionella och vartannat år återkommande Luciafesten, även denna gång i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) bankettvåning och i samarrangemang med Deutsche Gesellschaft. 77 personer deltog, i god stämning och förtjusta både över det välklingande Lucia-tåget från Täby musikklasser, den särskilt arrangerade julmenyn och dansen till sedvanligt god musik av Anders Asps trio.