3 februari
höll professorn vid Försvarshögskolan Lars Eriksson-Wolke ett mycket uppskattat föredrag i Myntkabinettets hörsal om ”Krigsbyte – en problematisk kulturbärare.” Det skedde mot bakgrund av den aktuella utställningen i den närliggande Livrustkammaren, gav upphov till många frågor och svar och avslutades med supé på Myntkrogens restaurang. 63 personer deltog.

31 mars
hölls det av 75 personer välbesökta årsmötet i Sällskapets lokaler. Efter förhandlingarna talade
Tysk-Svenska Handelskammarens VD, Dr. Ralph-Georg Tischer över ämnet ”Stand und Perspektiven in den deutsch-schwedischen Wirtschaftsbeziehungen und die Rolle der Deutsch-Schwedischen Handelskammer in diesem Prozess”, alltså ett ekonomiskt ämne som komplettering till de politiska, kulturella och sociala som berörts vid närmast föregående tillfällen. Hans framställning innehöll många intressanta vinklingar och projektioner om de ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Tyskland, vilket gav upphov till en livlig diskussion.

13 juni
gjordes den traditionella sommarutflykten, denna gång till Löfstads Slott, nära Linköping.
34 personer deltog i den exklusiva visningen av släkterna von Fersens och Pipers släktgods, vars interiör till stora delar är orörd sedan det användes som bostad. Efter promenad i slottsparken och besök i slottsboden följde uppskattad lunch (”Biff von Fersen”) i Löfstads gästgiveri.

21 september
gjordes ett speciellt arrangerat besök på Riddarhuset, där riddarhusintendenten Anders Lindström var uppskattad ciceron för 63 deltagare. Den efterföljande supén avnjöts i valven på den intilliggande Källaren Aurora.

15 oktober
ägde det traditionella besöket på Operan rum, då 68 medlemmar bevistade en utmärkt föreställning av ”Xerxes”. Den föregicks av en lika sedvanligt utmärkt presentation, denna gång av chefsdramaturgen Stefan Johansson.

12 november
ordnades för Föreningens medlemmar en särskild visning av den mycket uppmärksammade utställningen på Nationalmuseum av Caspar-David Friedrichs verk. 62 personer deltog, de allra flesta också i den efterföljande supén ombord i den närliggande krogen ”Nordens Ljus”.

5 december
ägde årets Luciafest rum, också denna gång i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) festvåning och i samarrangemang med Deutsche Gesellschaft. 73 personer deltog, i god stämning och synbarligen väl belåtna med såväl Lucia-tåget som dansmusiken till Anders Asps trio och det yppiga julbordet.