6 februari
Vid en exklusiv visning av tyskt måleri i Nationalmuseum, under ledning av intendenten Karin Sidén, deltog 70 medlemmar. Arrangemanget följdes av en likaledes mycket uppskattad gemensam måltid i Nationalmusei restaurang

20 mars
årsmötet i Sällskapets lokaler deltog 86 personer. Efter förhandlingarna gjorde Sveriges nya ambassadör i Tyskland, Ruth Jacoby, några mycket uppskattade och inspirerande reflektioner över sitt arbete i Berlin och över Tysklands politik med Angela Merkel som regeringschef. Vid den anslutande sedvanliga supén deltog även Tysklands ambassadör i Sverige, dr. Wolfgang Trautwein, och fru Jane Trautwein.

18 april
Visning av Wrangelska Palatset på Riddarholmen, där Svea Hovrätt har sina lokaler. Särdeles kunnig ciceron var f. hovrättsrådet Sture Holmbergh, som för de 43 deltagarna livfullt skildrade den ärevördiga byggnadens fascinerande historia och verksamheten där. Kvällen avslutades med en lätt måltid i hovrättens trevliga restaurang.

29 maj
I ett samarrangemang med Goethe-Institutet genomfördes under rubriken ”Einbahnstrasse? Chancen und Grenzen des deutsch-schwedischen Literaturaustauschs” en litteraturafton i form av en paneldiskussion om svensk litteraturs starka ställning i Tyskland kontra tyska författares mindre uppmärksammande i Sverige. Under gemensam ledning av Goethe-Institutets direktör Berthold Franke och Föreningens ordförande Leif H Sjöström deltog de inbjudna experterna Gudrun Hebel (litteraturagent i Berlin) och Thomas von Vegesack (förutv. förläggare hos Norstedts) inför drygt 100 åhörare. Arrangemanget uppmärksammades i både fack- och dagspress och ansågs allmänt vara ett skolexempel på god samverkan mellan svenska och tyska intressenter. .

9 juni
Den traditionella sommarutflykten gick i härligt sommarväder till Tidö slott. 32 deltagare erbjöds sakkunnig visning av de förnäma anläggningarna. Lunch intogs i slottsrestaurangen och avslutningsvis besöktes det i slottet belägna Leksaksmuseet.

5 september
Farmacihistoriska museetbesöktes av 40 deltagare, som under sakkunnig ledning fick en spännande inblick i gångna tiders medicinska förhållanden. Eftersits på närliggande Rydbergs matsal.

23-27 september
företogs en resa till Moseldalen. I regi av Föreningens vice sekreterare Helga Åhgren for 13 deltagare med flyg till Köln och tåg genom Rhendalen till Schloss Hotel i Zell/Mosel, varifrån utflykter med buss gjordes till bl a Trier och Idar-Oberstein. Arrangemanget rönte stor uppskattning, inte minst genom möjligheten att se den stora utställningen över Konstantin den store, som just då visades i Trier.

8 oktober
Till föreställningen ”Ragnarök” på Kungl. Operan samlades 65 medlemmar, med ett inledande glas vin och en inspirerande introduktion av dramaturgen Staffan Johansson.

14 november
En klubbafton arrangerades i Myntkrogen på Slottsbacken. Under rubriken ”Den svenske fången som blev politisk eminens i efterkrigstidens Tyskland” kåserade medlemmen och ambassadören Kaj Björk inför 30 deltagare initierat och engagerat över den märklige tyske politikern Herbert Wehner. Lätt måltid följde.

7 december
Den traditionella Luciafesten i samarrangemang med Deutsche Gesellschaft ägde denna gång rum i Ingenjörsvetenskaps-akademins bankettlokaler i centrala Stockholm. Såväl Luciatåget med elever från Täby musikklasser som den efterföljande dansmusiken av Anders Asps trio uppskattades mycket, liksom den välsmakande julbuffén. 88 medlemmar och gäster deltog i festen