Föredraget ”Som tysk diplomat i Estland” av Clemes Hellemeier.