Kära medlemmar,

även om vi alla hade hoppats något annat tycks det dröja tills de besvärliga Corona-restriktionerna kan lättas. Det innebär också att det är svårt för oss i Föreningen att komma vidare i den planering vi hade för denna termin. Det är i sin tur sorgligt för alla som gärna hade velat komma samman till angenäma träffar i Föreningens regi. Men vi hoppas nu alla att det snart skall bli möjligt att återgå till den aktivitet som Föreningen bedrivit i så många år.

Närmast aktuellt hade varit vårt årsmöte, vilket vi enligt stadgarna skulle ha hållit före mars månads utgång. Det blir nu inte möjligt utan måste, liksom förra året, skjutas upp till ett senare tillfälle; i bästa fall före sommaren, annars återigen troligen i september. Tankar finns redan om hur en trevlig träff kan ordnas, efter de goda erfarenheterna av att ses utomhus på Skansen i fjol. Om detta kommer styrelsen att återkomma så snart förutsättningarna för en riskfri och angenäm träff kan överblickas.

Alla underlag för årsmötet är emellertid iordningställda i god tid och medlemmarna delges härmed verksamhetsberättelsen för 2020; övriga handlingar utges i anslutning till själva mötet.

Därutöver inbjuds medlemmarna nu att lyssna till ett särskilt för oss färdigställt föredrag av Dagens Nyheters tidigare korrespondent i Berlin, Lina Lund. Hon har på vår förfrågan ställt sig positiv till att berätta om ”Det unga Tyskland”, ett bokstavligen mycket aktuellt ämne, som hon som ung och välinformerad journalist under flera år i Berlin är synnerligen lämpad att belysa. Hon kommer bl a att berätta om hur den unga generationen ser på dagens Tyskland och varför Berlin lockar så många ungdomar. Hon kommer också att beröra ”supervalåret”, pandemihanteringen och Fridays for Future-generationens krav. Alltså en högintressant och mycket aktuell presentation att ta del av!

Föredraget kommer att vara tillgängligt omkring den 10 april, och kan nås på länken https://svensk-tyskaforeningen.com/uncategorized/foredraget-det-unga-tyskland/ eller via vår hemsida.


Härmed önskas ni alla en god hälsa, en fin vår och – naturligtvis – en Glad Påsk!

Styrelsen