Kära medlemmar!


Liksom i många andra föreningar skulle vi förstås väldigt gärna velat samlas fysiskt en eller annan gång i denna sköna årstid. Nu har det tyvärr ännu inte varit möjligt. Dels har vissa lättnader i kontaktrestriktionerna annonserats först helt nyligen, dels har vi i styrelsen varit osäkra på huruvida medlemmarna redan är beredda att samlas i större grupp, inom- eller utomhus.

Planerna att genomföra det uppskjutna årsmötet före sommarferierna har alltså fått anstå ytterligare. Nu har vi dock siktat in oss på en ny tidpunkt: lördagen den 11 september kl 14. Tanken är att liksom i fjol förlägga mötet till Skansen, denna gång i första hand dock till Schweizeriet strax innanför Skansens huvudingång. Där finns möjligheter att samlas såväl utomhus (i nödfall under parasoller) som inomhus.

Vi ber alltså medlemmarna notera detta datum, med förutsättningen att myndigheterna inte utfärdar nya anvisningar, som förhindrar ett möte. Slutligt beslut och besked från vår sida kommer att lämnas i samband med en kallelse i mitten av augusti.


I mellantiden kan vi erbjuda ett intressant föredrag av en av våra nytillkomna, unga medlemmar: Clemens Hellemeier, elev i Tyska Skolan Stockholm på 90-talet och f.n. verksam som diplomat vid Tyska ambassaden i Lima, berättar om sina erfarenheter på sin tidigare post i Estland. Presentationen nås på följande länk: https://svensk-tyskaforeningen.com/uncategorized/foredraget-som-tysk-diplomat-i-estland/ eller direkt via vår hemsida.

Dessutom vill vi informera våra medlemmar om den nyutkomna boken Det där tyska av Ylva Herholz. Utgående från sin egen biografi förmedlar Herholz en tidsresa mellan Tyskland och Sverige. (Några av er kanske minns dramatiseringen av hennes bok I Glömskans Land och teaterföreställningen vi besökte 2019.) Med rabattkoden ”Herholz” erbjuder Carlsson Bokförlaget själva boken inkl. frakt för 220 kr; rabattkoden gäller på förlagets hemsida .

Om de vidare planerna för hösten – där förslagen är många – ber vi att få återkomma.

Härmed önskas ni alla återigen en god hälsa, en härlig sommar och en Glad Midsommar!

Styrelsen