ÅRSMÖTET UPPSKJUTET! – 2020 – 03 -12

Med anledning av den osäkerhet och de risker som råder i samband med spridningen av det s.k. Corona-viruset har Styrelsen bedömt att det f.n. inte är riktigt att samla Föreningens medlemmar till årsmöte som avsett fredagen den 20 mars.

Detta vore inte i enlighet med de anvisningar som gäller att i möjligaste mån reducera sociala kontakter och förflyttningar, i synnerhet avseende personer ur de s.k. riskgrupperna.

Styrelsen har därför beslutat att, som en extraordinär åtgärd, senarelägga årsmötet till en tidpunkt, som kommer att meddelas senare.

Då kommer också besked att lämnas om återbetalning av insända medel i de fall, då medlem eller gäst inte kan eller önskar delta vid den nya tidpunkten.

Styrelsen beklagar detta, men hoppas på förståelse för denna åtgärd i medlemmarnas intresse och som är föranledd av den rådande stora oron i samhället.

Styrelsen