Föredraget ”Som tysk diplomat i Estland”

Föredrag om Marion Gräfin Dönhoff

Föredraget om Joseph Martin Kraus