Kära medlemmar,

så här års brukar vi kunna se tillbaka på ett välfyllt och aktivt år med Svensk-Tyska Föreningen och så sakteliga förbereda oss för julfirandet, ofta stämningsfullt i Tyska Kyrkan och lite mer högljutt i någon närbelägen lokal. Så blir det inte i år. Pandemin har förstås orsakat stora störningar också i vårt program, och det är väl tyvärr inte övervunnet ännu. Men vi har från styrelsens sida sökt göra det möjliga och i alla fall kunnat genomföra ett antal arrangemang under året.


Det började i januari med att den från DDR:s frihetsrörelse kända prästen Renate Höppner berättade om sin syn på läget i Tyskland 30 år senare. Årsmötet – som normalt hålls i mars – fick skjutas upp och kunde genomföras i nya former på Skansen i slutet av september, vilket gick mycket bra. Under sommaren kunde vi via internet distribuera en internt producerad, exklusiv föreläsning om ”Angela Merkel – vem är hon egentligen?” och i oktober presenterade den tidigare Berlin-korrespondenten Ingrid Thörnqvist sin nya bok om Berlin-svensken Carl-Gustaf Svingel, aktiv som ”flykthjälpare” under Kalla kriget och med många kontakter, också i det svenska hovet.


På programmet stod förstås också att på lämpligt sätt markera det stora 250-årsjubileet av Beethovens födelse liksom hans gärning. Tanken att göra något tillsammans med Kungl. Musikhögskolan gick tyvärr inte att fullfölja, av pandemiska skäl, men den finns kvar…


Därmed önskas ni alla en angenäm jul- och nyårstid och låt oss hoppas att vi snart kan träffas fysiskt igen.

Styrelsen