Så här mot den exceptionellt varma sommarens slut önskas ni nu åter hjärtligt välkomna till Föreningens förhoppningsvis lockande höstprogram. Följande evenemang är planerade:

September: Torsdagen den 13/09
Klubbafton med föredrag av Horst Böhnke och Daphne Springhorn.

Oktober: Torsdagen den 11/10
Visning av utställningen med verk av Paula Modersohn-Becker och Worpswede-målarna på Prins Eugens Waldemarsudde.

November: Torsdagen den 22/11
Besök i Reaktorhallen på Kungliga Tekniska Högskolan

December: Julkonsert i Tyska kyrkan (Datum meddelas senare.)

*****

Vi hälsar såväl medlemmar som gäster hjärtligt välkomna till föreningens sammankomster.

Styrelsen