Anförande om Angela Merkel.

Ordförande Leif Sjöströms anförande om Angela Merkel.