Sida 2 av 2

EXTRA NYHETSMEDDELANDE!!!

ÅRSMÖTET UPPSKJUTET! – 2020 – 03 -12

Med anledning av den osäkerhet och de risker som råder i samband med spridningen av det s.k. Corona-viruset har Styrelsen bedömt att det f.n. inte är riktigt att samla Föreningens medlemmar till årsmöte som avsett fredagen den 20 mars.

Detta vore inte i enlighet med de anvisningar som gäller att i möjligaste mån reducera sociala kontakter och förflyttningar, i synnerhet avseende personer ur de s.k. riskgrupperna.

Styrelsen har därför beslutat att, som en extraordinär åtgärd, senarelägga årsmötet till en tidpunkt, som kommer att meddelas senare.

Då kommer också besked att lämnas om återbetalning av insända medel i de fall, då medlem eller gäst inte kan eller önskar delta vid den nya tidpunkten.

Styrelsen beklagar detta, men hoppas på förståelse för denna åtgärd i medlemmarnas intresse och som är föranledd av den rådande stora oron i samhället.

Styrelsen

NYHETSBLAD Nr 1 2020

Nu i slutet av 2019 önskar vi våra medlemmar allt gott inför kommande helger och det nya året. Samtidigt hälsar vi Er varmt välkomna till föreningens vårprogram. Följande aktiviteter är planerade:

Januari: Onsdagen den 15/1
Föredrag av Renate Höppner.

Mars: Fredagen den 20/3 (Inställt på grund av COVID-19)
Årsmöte i Sällskapets lokaler.
Festföredraget hålls av Leif Östling, f.d. VD i tyskägda Scania.

April: Tisdagen den 29/4 (Inställt på grund av COVID-19)
Besök i Timmermansordens hus.

Juni: Lördagen den 13/6(Inställt på grund av COVID-19)
Utflykt till Ekolsund.

*****

Vi hälsar såväl medlemmar som gäster hjärtligt välkomna till Föreningens sammankomster.

Styrelsen

NYHETSBLAD Nr 2 2019-08-30

Sommaren närmar sig sitt slut och med det önskas ni varmt välkomna till Föreningens aktiviteter under hösten. Tyvärr har inte alla evenemang kunnat bekräftas så vi ber att få återkomma om det
slutgiltiga programmet. Följande evenemang är dock planerade:

September: Onsdagen den 18/9
Föredrag om det nyrenoverade Nationalmuseum och dess arkitekt August
Stüler, i samarbete med Goethe-Institutet.

Oktober: Onsdagen den 9/10
Föredrag om Lufthansa.

November: Torsdagen den 28/11
Konsert i Barockhallen.

Tyska S:ta Gertruds församlings traditionella basar äger rum helgen den 9 – 10 november.
Tyska Skolans Adventsbasar är planerad till lördagen den 23 november, prel. kl. 11 – 15

*****

Vi hälsar såväl medlemmar som gäster hjärtligt välkomna till Föreningens sammankomster.

Styrelsen

NYHETSBLAD Nr. 1 2019-01-05

 

God fortsättning på det nya året önskar vi Er alla och hälsar Er samtidigt varmt välkomna till föreningens vårprogram. Följande aktiviteter är hittills planerade:

Februari: Måndagen den 4/2
Teaterföreställning I GLÖMSKANS LAND.

Februari: Måndagen den 18/2
Besök på Tändstickspalatset.

Mars: Fredagen den 22/3
Årsmöte i Sällskapets lokaler.
Sveriges Ambassadör i Berlin, Per Thöresson, håller
festföredraget.

April:
Ett företagsbesök planeras.

Juni:
Traditionsenlig utflykt.

*****

Vi hälsar såväl medlemmar som gäster hjärtligt välkomna till föreningens sammankomster.

Styrelsen

 

NYHETSBLAD Nr. 2 2018-08-22

 

Så här mot den exceptionellt varma sommarens slut önskas ni nu åter hjärtligt välkomna till Föreningens förhoppningsvis lockande höstprogram. Följande evenemang är planerade:

September: Torsdagen den 13/09
Klubbafton med föredrag av Horst Böhnke och Daphne Springhorn.

Oktober: Torsdagen den 11/10
Visning av utställningen med verk av Paula Modersohn-Becker och Worpswede-målarna på Prins Eugens Waldemarsudde.

November: Torsdagen den 22/11
Besök i Reaktorhallen på Kungliga Tekniska Högskolan

December: Julkonsert i Tyska kyrkan (Datum meddelas senare.)

*****

Vi hälsar såväl medlemmar som gäster hjärtligt välkomna till föreningens sammankomster.

Styrelsen

 

NYHETSBLAD Nr. 1 2018-01-02

 

God fortsättning på det nya året önskar vi Er alla och hälsar Er samtidigt
varmt välkomna till föreningens vårprogram. Följande aktiviteter är hittills planerade:

Januari: Torsdagen den 18/1
Besök på Thielska Galleriet.

Februari: Fredagen den 23/2
Årsmöte i Sällskapets lokaler
Tysklands Ambassadör i Stockholm Dr. Hans Jürgen Heimsoeth håller festföredraget.

April: Måndagen den 16/4
Föredrag av journalisten och författaren Lotta Lundberg.

Juni: Lördagen den 9/6
Utflykt till Wenngarns slott.

*****

Vi hälsar såväl medlemmar som gäster hjärtligt välkomna till föreningens sammankomster.

Styrelsen

 

NYHETSBLAD Nr. 2 2017-08-16

 

Så här mot sommarens slut önskas ni nu åter varmt välkomna till Föreningens förhoppningsvis
lockande höstprogram. Följande evenemang är planerade:

September: Torsdagen den 7/9
Föredrag av Aris Fioretos om Nelly Sachs.

Oktober: Torsdagen den 12/10
Visning av nya Kungliga Musikhögskolan med efterföljande konsert.

November: Torsdagen den 16/11
Föredrag av designern Hans Ehrich. Samarrangemang med Tyska Skolan.

December: Julkonsert i Tyska kyrkan (datum meddelas senare).

 

Vidare vill vi informera om följande:

  • Tyska S:ta Gertruds församlings traditionella basar äger rum helgen
    den 11 – 12 november.
  • Tyska Skolans Adventsbasar är planerad till lördagen den 2 december,
    kl. 11 – 15.

*****

Vi hälsar såväl medlemmar som gäster hjärtligt välkomna till föreningens sammankomster.

Styrelsen

 

NYHETSBLAD Nr. 1 2017-01-20

 

God fortsättning på det nya året önskar vi Er alla och hälsar Er samtidigt varmt välkomna till föreningens vårprogram. Följande aktiviteter är planerade:

Januari: Fredagen den 27/1
Glada Änkan på Operan.

Februari: Fredagen den 24/2
Besök på Utrikesministerhotellet.

Mars: Årsmöte i Sällskapets lokaler.
Operachefen Birgitta Svendén håller festföredraget.

April/Maj: Under planering, (datum meddelas senare).

Juni: Utflykt till Salsta slott.

*****

Vi hälsar såväl medlemmar som gäster hjärtligt välkomna till föreningens sammankomster!

Styrelsen

 

NYHETSBLAD Nr. 2 2016-08-24

[:sv]

Sommaren närmar sig sitt slut och med det önskas ni varmt välkomna till Föreningens förhoppningsvis lockande höstprogram. Följande evenemang är planerade:

September: Måndagen den 12/9
Klubbafton på MS Segelkronan med föredrag av Mikael Westerlind

Oktober: Torsdagen den 6/10
Studiebesök på företaget Miele

November: Samarrangemang med Goethe-Intstitutet (datum meddelas senare)

December: Julkonsert i Tyska kyrkan (datum meddelas senare)

Januari 2017: Operabesök

*****

Vidare vill vi informera om följande:

Föreningens utskick: Många medlemmar erhåller nu inbjudningarna via e-post. Ibland händer det dock att utskicken inte kommer fram som de ska och i stället hamnar de t.ex. i mottagarens ”skräppostlåda”. Om ni misstänker att ni drabbats av detta, så hör av er! (Det rekommenderas också att mailmottagarna tar för vana att kontrollera skräpposten resp. att de tillåter mailprogrammet ta emot e-post från föreningens e-postadress info@svensk-tyskaforeningen.com.)

• Tyska S:ta Gertruds församlings traditionella basar äger rum helgen den 12 – 13 november.

• Tyska Skolans Adventsbasar är planerad till lördagen den 26 november, kl. 11 – 15.

• En påminnelse bifogas detta utskick till dem, vars medlemsavgifter för 2016 vi ännu inte har erhållit.

• Meddela gärna adress- eller andra förändringar så snart som möjligt.

Vi hälsar såväl medlemmar som gäster hjärtligt välkomna till föreningens sammankomster!

Styrelsen

[:de]Sommaren närmar sig sitt slut och med det önskas ni varmt välkomna till Föreningens förhoppningsvis lockande höstprogram. Följande evenemang är planerade:

September: Måndagen den 12/9
Klubbafton på MS Segelkronan med föredrag av Mikael Westerlind

Oktober: Torsdagen den 6/10
Studiebesök på företaget Miele

November: Samarrangemang med Goethe-Intstitutet (datum meddelas senare)

December: Julkonsert i Tyska kyrkan (datum meddelas senare)

Januari 2017: Operabesök

*****

Vidare vill vi informera om följande:

Föreningens utskick: Många medlemmar erhåller nu inbjudningarna via e-post. Ibland händer det dock att utskicken inte kommer fram som de ska och i stället hamnar de t.ex. i mottagarens ”skräppostlåda”. Om ni misstänker att ni drabbats av detta, så hör av er! (Det rekommenderas också att mailmottagarna tar för vana att kontrollera skräpposten resp. att de tillåter mailprogrammet ta emot e-post från föreningens e-postadress info@svensk-tyskaforeningen.com.)

• Tyska S:ta Gertruds församlings traditionella basar äger rum helgen den 12 – 13 november.

• Tyska Skolans Adventsbasar är planerad till lördagen den 26 november, kl. 11 – 15.

• En påminnelse bifogas detta utskick till dem, vars medlemsavgifter för 2016 vi ännu inte har erhållit.

• Meddela gärna adress- eller andra förändringar så snart som möjligt.

Vi hälsar såväl medlemmar som gäster hjärtligt välkomna till föreningens sammankomster!

Styrelsen[:]

Nyare inlägg »